Διαδραστικές εφαρμογές

Με το σκανάρισμα του QR-code, ο καταναλωτής θα μπορεί να χρησιμοποιήσει επιπλέον τις ακόλουθες διαδραστικές εφαρμογές:

Εφαρμογή Κατοχύρωσης Φιάλης

η οποία θα του παρέχει τη δυνατότητα να ελέγχει κατά πόσο η φιάλη είναι αυθεντική ή όχι.

Εφαρμογή Συστάσεων

η οποία αποτελεί μια επέκταση της εφαρμογής Le Sommelier που έχει αναπτύξει το ΙΤΕ προκειμένου να προτείνει αρμονικούς συνδυασμούς επιλεγμένων φαγητών με οίνους Λυραράκη.

Εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας

η οποία με τη βοήθεια της κάμερας ενός κινητού, θα προβάλλει πάνω στην ετικέτα της φιάλης επιπλέον πληροφορίες που μπορεί να ενδιαφέρουν τον καταναλωτή με ένα αρκετά ελκυστικό τρόπο.

Στο έργο συμμετέχουν

To έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κρήτης, Δράση 1.b.2 - «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, σε τομείς της RIS3Crete.

Δράσεις Διάχυσης & Δημοσιότητας

Μετά την ολοκλήρωση του Message in a Bottle (MiB), θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου το έργο να γίνει ευρύτερα γνωστό σε όλους τους ενδιαφερόμενους και σχετικούς με τον χώρο της οινοπαραγωγής, της οινολογίας και της οινοποσίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

espa