Εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας

η οποία με τη βοήθεια της κάμερας ενός κινητού, θα προβάλλει πάνω στην ετικέτα της φιάλης επιπλέον πληροφορίες που μπορεί να ενδιαφέρουν τον καταναλωτή με ένα αρκετά ελκυστικό τρόπο.