Εφαρμογή Κατοχύρωσης Φιάλης

η οποία θα του παρέχει τη δυνατότητα να ελέγχει κατά πόσο η φιάλη είναι αυθεντική ή όχι.