Εφαρμογή Συστάσεων

η οποία αποτελεί μια επέκταση της εφαρμογής Le Sommelier που έχει αναπτύξει το ΙΤΕ προκειμένου να προτείνει αρμονικούς συνδυασμούς επιλεγμένων φαγητών με οίνους Λυραράκη.