Παρουσίαση άρθρου στο διεθνές συνέδριο IISA 2022

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ

Ο Γιάννης Χρυσάκης (Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων, ΙΤΕ-ΙΠ)  βρέθηκε 18-20 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις του Ιόνιου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα στο 13o διεθνές συνέδριο Intelligence, Systems and Applications (IISA) 2022 και παρουσίασε το άρθρο:

Chrysakis, I., Papadakos, P., Patkos, T., Flouris, G., Samaritakis, G., Angelakis, D., Tsabanaki, N., Basina, N., Baritakis, P., Pratikaki, A., Loulakakis, I., Lyrarakis, B. “The MiB System: An interactive storytelling experience in the wine industry”.

Το άρθρο παρουσιάζει την προσέγγιση του έργου ΜiΒ (Message-In-a-Bottle), KPHP1-0028556 καθώς και τα αποτελέσματα του που είναι οι διάφορες εφαρμογές.

Κατα τη διάρκεια του συνεδρίου έγινε δημιουργική κουβέντα για τα αποτελέσματα του έργου ΜiΒ (Message-In-a-Bottle) όπως αυτά παρουσιάζονται στο εν λόγω άρθρο.

Έτσι με αυτό το τρόπο έγινε ευρεία διάχυση του έργου αλλά και διερεύνηση συνεργασιών στα πλαίσια μελλοντικών επεκτάσεων και έρευνας.