Συμμετοχή στο 4ο Summit on Gender Equality in Computing (GEC 2022)

O Γιάννης Χρυσάκης (Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων, ΙΤΕ-ΙΠ)  βρέθηκε 16 και 17 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη στο συνέδριο Gender Equality in Computing (GEC 2022) και παρουσίασε το άρθρο με τίτλο “An Administrative Tool for creating Customized Stories in the Wine Industry”. Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

Το άρθρο αυτό παρουσιάζει την εφαρμογή διαχείρισης MIB Admin UI η οποία αποτελεί την κεντρική εφαρμογή για την διαχείριση της Βάσης Δεδομένων του έργου. 

Η παρουσίαση του άρθρου έγινε στην ενότητα “Poster Session” του συνεδρίου.

Παρουσιάστηκαν επίσης το σύνολο των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου ΜiΒ (Message-In-a-Bottle), KPHP1-0028556.

Κατα τις 2 μέρες του συνεδρίου έγινε ευρεία διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου ΜiΒ (Message-In-a-Bottle), ενώ παράλληλα έγινε συζήτηση με τους συμμετέχοντες για τις δυνατότητες του εργαλείων, πιθανές βελτιώσεις και μελλοντικές επεκτάσεις και συνεργασίες.