Συνάντηση των Εταίρων της Κοινοπραξίας του ΜiΒ 26/7 (ITE)

Μια ακόμη συνάντηση φιλοξενήθηκε στους χώρους του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας, για να συζητηθεί  η πορεία και το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης του έργου MiB. 

Στη συνάντηση αυτή παραβρέθηκαν πολλά μέλη από την ομάδα της Γ.Ε.Α. Α.Ε. (Lyrarakis Wines), του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ (Ι.Τ.Ε.-ΙΠ, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων) και της Baked, με τη φιλική συμμετοχή της Beupset.

Το έργο Μήνυμα στο Μπουκάλι/ Message in a Bottle (MiB) παρέχει ένα σύστημα παροχής εξειδικευμένης πληροφορίας ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο φιάλης.

Σκοπός του Message in Bottle (MiB) είναι να παρουσιάσει την ιστορία (και τη διαδρομή) του κάθε μπουκαλιού του Οινοποιείου Λυραράκης από το αμπέλι στα χέρια μας, μέσα από αμπελουργικές, μετεωρολογικές, λαογραφικές και πολλές ακόμη πληροφορίες, με τη βοήθεια εικόνων, βίντεο αλλά και “έξυπνων εφαρμογών”.

Μέσα από τις έξυπνες εφαρμογές, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα της φιάλης του, να πάρει συστάσεις “ταιριαστών συνταγών και πιάτων”, αλλά και να βιώσει την εμπειρία της επαυξημένης πραγματικότητας με τη βοήθεια της κάμερας ενός κινητού τηλεφώνου.

To έργο Message in Bottle (MiB)  χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κρήτης, Δράση 1.b.2 – «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, σε τομείς της RIS3 Crete (KPHP1-0028556).