Δράσεις Διάχυσης & Δημοσιότητας

Μετά την ολοκλήρωση του Message in a Bottle (MiB), θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου το έργο να γίνει ευρύτερα γνωστό σε όλους τους ενδιαφερόμενους και σχετικούς με τον χώρο της οινοπαραγωγής, της οινολογίας και της οινοποσίας. 

 

Αναλυτικότερα, το έργο θα διαδοθεί και θα επικεντρωθεί: 

  • Σε ιδιώτες σχετικούς με το κρασί, από απλούς καταναλωτές οίνου μέχρι ανθρώπους που ασχολούνται επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά με την οινολογία ή την οινογνωσία, όπως σομελιέ ή χομπίστες του κρασιού. 
  • Σε επαγγελματίες που ασχολούνται με τη διακίνηση του οίνου, όπως χονδρέμπορους, πωλητές λιανικής, προμηθευτές και οινοπαραγωγούς. 
  • Οι βασικές ιδέες του MiB θα διαδοθούν σε γενικότερου ενδιαφέροντος επιστημονικά/ τεχνολογικά γεγονότα, περιοδικά ή συνέδρια.

Για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων διάχυσης, θα δημιουργηθεί μία ολοκληρωμένη διαδικτυακή στρατηγική, θα χρησιμοποιηθούν τα ψηφιακά μέσα διαφήμισης -Facebook, Instagram, Google-. Εργαλείο στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου αποτελεί και η παρούσα ιστοσελίδα η οποία παρουσιάζει τους στόχους, τα αποτελέσματα, τις δράσεις και τα νέα του έργου MiB. 

Για την καλύτερη διάχυση του έργου, τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν εκτός από συνέδρια και σε αποθετήρια ελεύθερης πρόσβασης.