Μήνυμα στο Μπουκάλι

 

Το έργο Μήνυμα στο Μπουκάλι/ Message in a Bottle (MiB) είναι ένα σύστημα παροχής εξειδικευμένης πληροφορίας ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο φιάλης, δηλαδή είναι η σύνθεση της ιστορίας της φιάλης που την καθιστά μοναδική χάρη στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της και μπορεί να συντελέσει αποτελεσματικά στην αγορά της από τον τελικό καταναλωτή. Αυτή η ιστορία θα αποτελείται από συγκεκριμένες κατηγορίες πληροφοριών ανά φιάλη, θα περιλαμβάνει στοιχεία για τον τόπο παραγωγής του οίνου, θα προτείνει τρόπους κατανάλωσης και θα παρέχει εξειδικευμένες διαδραστικές εφαρμογές. 

 

Πιο συγκεκριμένα, πάνω στην κάθε φιάλη θα τοποθετηθεί ένα μοναδικό QR-code, το οποίο αφού σκαναριστεί, θα ενεργοποιεί τη διαδικτυακή εφαρμογή ΜiB (εφαρμογή πληροφόρησης) που θα οδηγεί τον καταναλωτή σε μια νέα ιστοσελίδα. Για μεγιστοποίηση της χρήσης, η εφαρμογή δε θα απαιτεί κάποια νέα εγκατάσταση, αλλά θα ενεργοποιείται εύκολα μέσω του φυλλομετρητή που ο χρήστης έχει ήδη εγκατεστημένο στο κινητό του.

 

Η MiB θα περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

 

  • Αμπελουργικές πληροφορίες: Αφορούν τη φροντίδα του αμπελώνα και περιγράφουν τη διαδικασία παραγωγής μέχρι και την παράδοση των σταφυλιών στο οινοποιείο. Περιλαμβάνουν δεδομένα για το έδαφος, όπως τη μηχανική σύσταση, τη γονιμότητα, το CaCO3, την οργανική ουσία και το pH.

 

  • Οινολογικές πληροφορίες: Αφορούν τη διαδικασία που ξεκινά μετά την παραλαβή των σταφυλιών στο οινοποιείο και επεξηγούν τα στάδια παραγωγής μέχρι και την τελική τυποποίηση του προϊόντος. Για παράδειγμα, αναφέρονται σε οργανοληπτικά χαρακτηριστικά οίνου (χρώμα, άρωμα, γεύση), αλλά και σε στοιχεία ιδιαιτεροτήτων, όπως τη ζύμωση με αυτόχθονες ζύμες και τις αναλύσεις των σταφυλιών (berry sensory assessment, σακχαροπεριεκτικότητα, οξύτητα, P.Η πριν την έναρξη της ζύμωσης).

 

  • Κλιματολογικά δεδομένα: Σχετίζονται με τις τρεις συνιστώσες του κλίματος, δηλαδή το μακροκλίμα, το μεσοκλίμα και το μικροκλίμα. Ιδιαίτερα στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής, η γνώση αυτών των παραμέτρων θα οδηγήσει στη μείωση του Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Αποτυπώματος ενός αμπελώνα, μέσω της σωστής διαχείρισής του. Οι πληροφορίες θα συλλέγονται από μετεωρολογικούς σταθμούς που είναι ήδη εγκατεστημένοι και θα εγκατασταθούν στους αμπελώνες ή από σταθμούς που είναι ήδη εγκατεστημένοι σε μια περιοχή.

 

  • Γεωλογικές πληροφορίες: Σχετίζονται με το έδαφος και τη σύστασή του. Το έδαφος προκαθορίζει πολλά από τα χαρακτηριστικά του παραγόμενου οίνου. Αυτού του τύπου οι πληροφορίες είναι «εντυπωσιακές αισθητικά/οπτικά, άρα είναι και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εμπορικά./li>

 

  • Ιστορικές / Λαογραφικές / Πολιτισμικές πληροφορίες: Αφορούν τη συγκεκριμένη (μικρο)περιοχή. Για παράδειγμα, σχετίζονται με ένα μεσαιωνικό πατητήρι, που αποδεικνύει-ενισχύει το ποιοτικό δυναμικό του αμπελώνα.

 

  • Συνταγές / Γαστρονομία: Θα υπάρχουν προτάσεις για τον συνδυασμό της κάθε φιάλης με συγκεκριμένες κρητικές παραδοσιακές συνταγές. Θα γίνει προβολή της πραγματικής κρητικής διατροφής μέσω της παρουσίασης τοπικών συνταγών μαζί με το ιδανικό κρασί.

 

  • Οπτικοακουστικό υλικό: Για κάθε αμπελώνα και περιοχή, το οπτικοακουστικό υλικό είναι απαραίτητο και θα παρουσιάζει τις διαφορετικές εποχές του χρόνου, ώστε να φανεί η εξέλιξη και ολόκληρη η διαδικασία φροντίδας του αμπελώνα και παρασκευής του οίνου.

 

  • Περιβαλλοντικές πληροφορίες / αειφορίας: Κάθε προϊόν θα δείχνει τον τρόπο που επηρεάζει το περιβάλλον και τις μεθόδους που ακολουθούν ο οινοποιός, ο αμπελουργός, και όλη η αλυσίδα, για να προσφέρει στον καταναλωτή έναν οίνο ο οποίος σέβεται κατ’ ελάχιστον τις επόμενες γενιές. Θα γίνει αναφορά στην κατανάλωση νερού, ηλεκτρισμού ή άλλων πόρων που επιβαρύνουν το περιβάλλον, στη χρήση πλαστικού, καθώς και τον όγκο και τον τρόπος απόρριψης των παραπροϊόντων της οινοποίησης, όπως αναλώσιμα, παραπροϊόντα κ.λπ., ώστε να αναδεικνύεται η αειφόρος, βιώσιμη δραστηριότητα του οινοποιείου.

 

Μάθετε περισσότερα